Lokacija

Kontakt

Telefon

067 117 005

Telefon

069 017 005

Email

excellentcentarpg@gmail.com

Pratite nas

Facebook

/ExcellentCentarPodgorica

Lokacija

Kontakt

Telefon

067 117 005

Telefon

069 017 005

Email

excellentcentarpg@gmail.com

Pratite nas

Facebook

/ExcellentCentarPodgorica

Ready...

Kurs za uzrast od 7 do 9 god

Fond časova 

 

• 2 x 60min , 2 semestra po 32 časa
 

 

Programi:

 

• Our world starter, National Geographic

 

 Our world 1, National Geographic

 

 Happy trails 1, National Geographic 
 

 

Naš cilj:

 

• Razviti djeci ljubav prema engleskom jeziku, naučiti osnove pisanja, spelovanja i gramatike
 

 

Nastava

 

• djeca prate program udžbenika koji čini osnovu koja se svakog časa dopunjava dodatnim materijalima

 

Materijali

 

Društvene igrice:

 

• igrice koje koriste djeca njihovog uzrasta, a koja su govornici engleskog jezika

 

• igrice za učenje engleskog kao stranog jezika

 

Flash kartice

 

• djeca ovog uzrasta uče da pišu riječi gledajući sličice koje im pomažu da riječ zapamte, prepoznaju i  pravilno izgovore

 

• djeca koriste slike i postere da daju kratke opise onoga čega vide

 

Interaktivno učenje 

 

• učenje uz interaktivne table koje sadrže specijalne programe koji prate njihove udžbenike, kao i brojne dodatne resurse. 

 

Učenje kroz pjesmu i glumu

 

• Svaka lekcija sadrži tematske pjesmice i priče koje djaci uče i vježbaju. Djeca čitaju na engleskom. 

 

Tempo učenja

 

• Jedna tematska jedinica obrađuje se od 6 do 8 časova, u skladu sa tempom grupe.

 

• Program obuhvata 7-9 tematskih jedinica